Struktur Organisasi

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS DIKDASMEN DAN  PNF PDM KENDAL

PERIODE MUKTAMAR KE-48

 

Ketua

   Drs. H. Sodiq Purwanto, M.Pd

NBM:    729 383

Wakik Ketua I

   Drs. H. Inu Indarto, M.Pd.

NBM :   622.961

Wakil Ketua II

   Drs. H. Cahyanto, M.Pd.

NBM :1.164.656

Sekretaris

   Sutadi, S.Pd., M.Si

NBM :   921.724

Wakil Sekretaris

   H. Syaeful Arif, S.Pd.I

NBM :   740.561

Bendahara

   Drs. H. Nuryadi

NBM :   728.593

Wakil Bendahara

   Drs. H. Eko Wardoyo

NBM :   602.333

 

 

 

A. Bidang Kurikulum dan AIK

 

              Koordinator

   Drs. Akhmad Yantono, M.Pd.

NBM :   583.840

             Anggota

1. Hartanto, S.Pd., M.Pd.

NBM :

 

2. Muhammad Fauzan, M.Pd.

NBM : 1.093.286

 

3. Eko Andy Purnomo, M.Pd.

NBM : 1.400.580

 

4. Susi Sudarti, S.Pd, M.Pd

NBA :  0313.7218.88296

B. Bidang  Madrasah Diniyah,  Pembinaan Ortom, dan PNF

 

               Koordinator

   Drs. H. Sugiri, M.Pd.

NBM :   586.573

              Anggota

  1. Sugiyono, S.Pd., M.Pd.

NBM :    582.481

 

       2.  Dr. Rahmat Setiawan, M.SI

NBM : 1.143.658

 

      3. Asmu’i

NBM : 1.098.053

 

 

 

C. Bidang Kelembagaan, Ketenagaaan, dan Sarpras.

 

              Koordinator

   Drs. H. Waluyo Hadi, M.Pd

NBM :   896.233

              Anggota

  1. Arif Saiful Amar, S.T.,

      S.Th.I., M.M.

NBM :   981.147

 

  1. Sodikin, S.T., M.T.

NBM :   988.869

 

  1. Kuncoro, S.IP

NBM : 1.204.063

 

 

 

 

 

 

Kepala Kantor  : Sulis Mardiyono, S.Pd I

Staf keuangan dan Persuratan : Heny Naroelita, S.Sos

Staf Admistrsi : Ahmad Agus M. Afin, S.Pd

 

 

 

Kendal, 1 Juli 2023

Ketua,                                                            Sekretaris,

 

 Drs. H. Sodiq Purwanto, M.Pd                   Sutadi, S.Pd, M.Si

 NBM. 729 383                                              NBM. 921.724